Ter gelegenheid van het 135-jarig jubileum van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) werd in januari 2014 de muziek- en theatershow Faderpaard georganiseerd. In de voorstelling kwamen Friese paarden, theater en muziek samen. De naam van de voorstelling was ontleend aan het gedicht It Faderpaard van Tsjêbbe Hettinga, waarin hij gedenkt, die boer én paardenhandelaar was. De voorstelling werd door meer dan 10.000 toeschouwers bezocht.

De productie van de show was in handen van de Stichting Faderpaard. De stichting stelt zich ten doel om het historisch besef en de bijzondere culturele waarde van het Friese paard te vergroten.

De Stormruiter

De tweede grote productie van Stichting Faderpaard was De Stormruiter, het muziek- en theaterspektakel dat in 2018 (het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was) dat maar liefst 103.000 bezoekers trok. Het publiek gaf de voorstelling een 8,6. Tweederde van de bezoekers oordeelde dat de voorstelling alle verwachtingen overtrof, bleek uit onderzoek door het Blockbusterfonds dat grote culturele initiatieven zoals De Stormruiter ondersteunt.

De helft van de 103.000 bezoekers kwam niet uit Friesland. Een procent kwam uit het buitenland en 46 procent uit de rest van Nederland. Tien procent van de Friese bezoekers kwam uit Leeuwarden. ‘De economische impact berekend over alle bezoekers ligt ruim boven de 9 miljoen’, schreef de Leeuwarder Courant na voorstelling.

Productieteam van De Stormruiter

Het KFPS heeft Stichting Faderpaard gevraagd de Jubileumshow in januari 2024 te willen produceren. Gebruikmakend van een deel van het productieteam van De Stormruiter is Faderpaard daarmee aan de slag gegaan.